Hylaeus species
(HYMENOPTERA: COLLETIDAE)


Hylaeus cressonii

 
Hylaeus modestus

 
(Further information on this family)
(Photo Album)